+

Velkommen til et annerledes reklamebyrå!

Filosofien ved oppstart av Olsson AS i 2008 var ”Veien blir til mens man jobber”. Det mantraet har vært viktig for behovet til kunden endrer seg i takt med tiden. Utvikling sammen med kunden tar vi på ramme alvor. Det skal vi fortsette med!

Hva skal du som kunde forvente av våre tjenester? At jobben blir løst på en profesjonell måte. Trygghet for at ordren har full fokus, kvalitet og levert på avtalt tid. Kompetanse over det som forventes og god rådgivning er vårt varemerke. Vi besitter et leverandørnettverk i inn og utland som dekker hele bredden av grafisk produksjon. Velkommen som samarbeidspartner!

+

Trykksaker

Trykksaker kan være så mangt. Det krever høy kompetanse for å velge riktig papir, format og ikke minst produksjonsmetode for alle de forskjellige variablene som måtte dukke opp. Vi vi leverer alle typer typer trykksaker som magasin, brosjyrer, konvolutter, visittkort, DM, plakater etc.

+

Dekor

Om en skal dekorere butikkfasader, kontorlokaler, møterom eller biler. Vi bistår med design, produksjon og montering. Bare fantasien setter grenser!

+

Print

Print tar stadig over mer fra tradisjonelt Offset trykk. Krysningspunktet mellom Offset og Print stiger med tanke på opplag og pris. Det er en rivende utvikling i dette segmentet. Vi leverer print av høy kvalitet.

+

Design

Ide er selve nøkkelen til suksess. Men uten noen som kan visualisere den tenkte ideen, har den tenkte ideen liten verdi om en skal nå et stort publikum.

Vi leverer idé og design. Ja i den rekkefølgen. Om vi også skal driste oss til å si at det vi leverer virker. Merverdi for kunden ligger bak alt vi foretar oss!

+

Bøker

Olsson AS har levert bøker i en årrekke til våre kunder. Bokproduksjon kan være krevende da kompetanse på dette området er begrenset for de aller fleste. Det er mange variabler og teknikker å ta hensyn til, for ikke snakke om utnyttelse av format. 1 cm ned eller opp i format kan utløse store besparelser. På bokprosjekter så er vi som oftest med tidlig i fasen så vi kan sette et tydelig rammeverk for prosessen.

+

Tekst

Tekst kan være så mangt, men fellesnevneren for all tekst er at den skal fange oppmerksomhet samtidig skal teksten skal være informativ. I reklameverden så må vi som oftest også fatte oss i korthet. Kort fortalt …”tekst er kunst”.

+

Foto/film

På dette området så samarbeider vi med de beste. Johannes Worsøe Berg og Tommy Ellingsen på foto og ID Media med Brigt Skrettingland i spissen på film. Så stå vi for ide og gjennomførelse.

+

Spesialproduksjon

Vi kan etter ti år ikke komme på et oppdrag der vi har kastet inn håndkleet. Spesialproduksjoner trigger alle sanser vår hverdag. Mulig det oppleves som vel kjepphøyt, men vi fikser alt… Men det er viktig at vi kommer tidlig inn i prosessen. Det er da vi finner de beste løsningene ut fra kundens behov.

+

Distribusjon

Olsson skal være ”one stop shop”. Da er distribusjon den siste lenken i kjettingen. Vi håndterer alt fra fulldistribusjon av DM for Frelsesarmeen til hele landet med et totalopplag på 1.350.000 eksemplar, til lokale tidsskifter eller brosjyrer basert på lokale postnummer. Vi kan også koke ned demografien til yrkesgrupper, privatpersoner, aldersbestemt eller bestemte interessefelt som mottakeren har. Mulighetene er uante.

+

Kontakt

TA KONTAKT OM DET ER NOE DU LURER PÅ.

Telefon: 900 86 077
E-post: dco@olssonas.no
Postadresse: Forum Jæren. Postboks 41, 4349 Bryne
Besøksadresse: Forum Jæren, Hetlandsgata 9, 16 etasje, 4344 Bryne